Jak już wcześniej powiedziano, w czasie odtwarzania obrazu telewizyjnego, obraz ten jest wykreślany na ekranie telewizora przez odchylany strumień elektronów. Urządzenie umożliwiające odtwarzanie obrazu nosi nazwę lampy obrazowej syntetyzującej, urządzenie umożliwiające rejestrację obrazu, określane jest jako lampa obrazowa analizująca. Zasada rejestracji obrazu jest następująca: obraz optyczny padający z obiektywu na światłoczułą warstwę tzw. płytki sygnałowej zamieniany jest przez tę płytkę na obraz złożony z ładunków elektrycznych. Obraz ten jest wybierany przez wiązkę elektronów przebiegającą, linia po linii, całą płytkę sygnałową, a następnie przetwarzany na sygnał elektryczny. W lampach analizujących stosuje się różne materiały światłoczułe - na ogół są to: widikon, satikon i newvikon. Lampa analizująca jest ostatnio coraz częściej zastępowana przez półprzewodnikowy, optyczno-elektronowy przetwornik obrazu CCD - układ scalony na bazie krzemu. Skrót CCD oznacza tu „Charge Couple Device", co można by w miarę sensownie przetłumaczyć jako element półprzewodnikowy o sprzężeniu ładunkowym. Układ scalony jest o wiele mniejszy od lampy analizującej - jest to mała płytka krzemowa, zawierająca kilkaset tysięcy pikseli. Każdy z tych małych „elementów obrazu" składa się z elementu światłoczułego i jednej komórki pamięci - kondensatora MOS, które umożliwiają rejestrację i składowanie, w postaci ładunku elektrycznego, informacji o jednym punkcie rejestrowanego obrazu. Te fotoelementy pamięciowe rozmieszczone są na płytce wierszami i kolumnami, tworząc światłoczułą macierz. Odczyt wielkości ładunków elektrycznych następuje poprzez ich przemieszczanie w ciągu ułamków sekund z jednego elementu pamięciowego sieci do drugiego. Jeśli przedstawić komórkę pamięci jako wiaderko, do którego wpadają elektrony - nic dziwnego, że przetworniki CCD nazywa się niekiedy urządzeniami typu „brygady wiaderkowej". Na wyjściu układu scalonego uzyskuje się ciągły sygnał elektryczny, który oddaje jaskrawość poszczególnych punktów obrazu, a tym samym - tworzy sygnał wizyjny. Produkowane są różne rodzaje przetworników obrazu CCD - tzw. Interline Transfer Sensors oraz Frame Transfer Sensors.