Podczas gdy trwały jeszcze dyskusje na temat, który z multimedialnych systemów, w jakiej branży i jaką zajmie pozycję, jeden standard został powszechnie zaakceptowany, jeszcze zanim pojawił się jego prototyp. Chodzi tu oczywiście o standard Photo CD, który w najbliższych latach powinien stać się początkiem rewolucyjnych zmian w fotografice, na miarę zmian jakich dokonał - w przypadku nagrań klasy Hi-Fi - dźwiękowy dysk CD. Lista znanych firm, które zapowiedziały wspieranie standardu Photo-Cd jest bardzo długa. Znajdują się na niej, obok wiodących producentów oprogramowania i komputerów, liczne firmy z branży elektroniki rozrywkowej i fotograficznej, takie jak: Fuji, Agfa, Konica czy Polaroid. Dysk Photo CD jest dziełem firm Kodak i Philips. Po raz pierwszy zaprezentowano go publiczności w roku 1990 na targach Photokina w Kolonii. Inaugurację sprzedaży zapowiadano wtedy na rok 1992. Technologia Photo CD stanowi pomost łączący świat fotografii ze światem elektronicznego przetwarzania danych. Jej odbiorcami są zarówno profesjonaliści, jak i fotoamatorzy. Oddając naświetlone filmy do wywołania można zamówić obok odbitek na papierze - „odbitkę elektroniczną" - czyli złocisty dysk Photo CD. Materiałem wyjściowym do wykonania dysku Photo CD mogą być zarówno negatywy, jak i slajdy. Na jednym dysku CD mieści się maksymalnie 100 zdjęć zapisanych w różnych rozdzielczościach. Klatki zapisane z najwyższą rozdzielczością mogą stanowić podstawę do wykonania papierowych odbitek. Odbitki te nie ustępują jakością odbitkom wykonanym na podstawie negatywu. Oczywiście, zapisane na dysku Photo CD zdjęcia mogą być przetwarzane za pomocą aplikacji Desktop Publishing lub wykorzystane w zastosowaniach multimedialnych. Pod koniec roku 1991, do opisanego powyżej zestawu możliwości dodano jeszcze jedną. W przypadku, gdy zrezygnuje się z wysokich rozdzielczości obrazu, możliwe jest zapisanie na dysku Photo CD 800 klatek wraz z towarzyszącym im dźwiękiem. W ten sposób technologia Photo CD przekształciła się z interesującego źródła cyfrowych obrazów wysokiej jakości, które wykorzystać można w aplikacjach multimedialnych, w całkowicie nową platformę multimedialną.