Oprogramowanie multimedialne dla komputerów klasy MPC Multimedialne komputery osobiste i zestawy Upgrade Kits oferowane są bardzo często wraz z kompletem dysków multimedialnych. Dodanie tego tzw. „bundle" jest jak najbardziej sensowne, gdyż bez programów tych użytkownik nie miałby prawie wcale okazji wykorzystania nowych możliwości swojego sprzętu. Większość osiągalnych w tej chwili aplikacji MPC to produkty w języku angielskim. Zaczyna się organizować europejska sieć punktów dystrybucji, dzięki której możliwe staje się nabycie amerykańskich i europejskich aplikacji multimedialnych. Jak już opisano większość produktów MPC nie jest w stanie usatysfakcjonować użytkownika, ani pod względem pomysłu aplikacji, ani pod względem jakości wykonawstwa. Zdarzają się jednak niekiedy prawdziwe hity - rewelacyjne aplikacje, na które Amerykanie używają określenia „highlights". Do tych hitów należą m.in. niektóre encyklopedie oraz dwa pierwsze tytuły firmy Microsoft - „Microsoft Bookshelf i „Multimedia Beethoven. The Ninth Symphony". Aplikacje te opisano na innych stronach tej książki. Symptomatyczny jest fakt, że o powodzeniu aplikacji, uznanych za rewelacyjne, zadecydowała przede wszystkim ich pomysłowa koncepcja. Przykładowo na „beet-hovenowskim" dysku CD-ROM umieszczono tytuły „The Art of Listening" i „A Close Reading", które zawierają fachowe komentarze zaznajamiające użytkownika ze strukturą IX Symfonii Beethovena. W zasadzie jest to elektroniczne mini-kompendium wiedzy o Beethovenie i jego IX Symfonii, do którego dołączono oryginalny quiz. Wysoka jakość wspomnianych trzech dysków wynika też z konsekwentnego wykorzystania dotychczasowych mediów i technologii. Atrakcyjność „Encyklopedii" i „Microsoft Bookshelf polega na wyczerpujących tekstach, różnorodnych możliwościach wyszukiwania informacji i funkcjach hipertekstowych. Na żądanie użytkownika, wyszukana przez „Microsft Bookshelf" informacja może zostać zaprezentowana w formie dźwiękowej. Wielu producentów nie bierze pod uwagę tego, że dzisiejsze komputery klasy PC są za słabe dla aplikacji multimedialnych i konsekwentnie eksponuje wady kompterów osobistych, oferując multimedialne produkty o nazwach typu „Dzieła sztuki świata tego." itp. Czego można spodziewać się po aplikacjach o tak „oryginalnych" tytułach nie trzeba chyba wspominać.