Jest to platforma stworzona przez firmę Microsoft, składająca się z dwóch głównych elementów: Maszyny wirtualnej nazywanej Common Language Runtime (CLR), i Biblioteki Klas podstawowych (Base Class Library – BCL). Kompilatory net nie używają kodu maszynowego, a jedynie kod w Języku Pośrednim (Intermediate Language - IL). Jest on podobny do asemblera, ale nie jest zależny od procesora i systemu operacyjnego. Program tworzy się w języku wysokiego poziomu, takim jak C# albo VB.Net, a kompilator przekształca go w IL. Następnie CLR pobiera kod napisany w IL, konwertuje go do kodu maszynowego i następnie uruchamia. Powstały w ten sposób kod nazwany jest kodem zarządzającym, ponieważ CLR kontroluje w nim wszystkie procesy związane z alokacją pamięci, czasem życia obiektów itp. Założenia, które kierowały zespołem programistów tworzących.NET Framework było to, iż inne firmy powinny tworzyć własne wersje dla innych systemów operacyjnych.