Zmniejszenie częstotliwości próbkowania i rozdzielczości nie jest jedynym sposobem na ograniczenie strumienia danych. Jak już wcześniej powiedziano, do rejestracji i przekazu mowy stosować można modulację log PCM. Można jednak stosować również inne, bardzo efektywne algorytmy kompresji. Dane akustyczne są danymi napływającymi w funkcji czasu i muszą być przetwarzane w czasie rzeczywistym. Jeśli strumień danych akustycznych ulegnie przerwaniu, dźwięki mogą „wypaść" zz przekazu, może też ulec zakłóceniu synchronizacja z określonymi sekwencjami obrazów. Zastosowanie kompresji danych akustycznych wymagać będzie, w czasie zapisu i odtwarzania, przeprowadzenia kompresji względnie dekompresji w czasie rzeczywistym. Oznacza to zwiększenie wymagań w zakresie mocy obliczeniowej, co w przypadku sporej części sprzętu przekroczy granice jego możliwości i będzie wymagać wprowadzenia specjalnych rozszerzeń i podsystemów. Bez ich wprowadzenia przetwarzanie danych w czasie rzeczywistym nie były możliwe. Stowarzyszenie IMA pracuje obecnie nad zaleceniem standaryzacji w zakresie wymiany danych na bazie metody ADPCM. Wykorzystuje ona bardzo efektywną metodę kompresji i występuje częstokroć w powiązaniu z formatem CD-ROM XA i formatem CD-I . Ciekawe, że firma Microsoft, już w podręczniku dla programisty, dołączanym do pakietu Multimedia Development Kit, zamieściła uwagę, że aktualnie PCM jest jedynym formatem dopuszczanym przez komputery klasy Multimedia PC, ale w przyszłości można by uwzględniać również inne formaty, jak na przykład ADPCM. Zaproponowano również dopuszczenie formatu CD-ROM XA firm Philips, Sony i Microsoft. Starania niektórych producentów, by dołączyć formaty ADPCM i CD-ROM XA do specyfikacji komputerów klasy MPC pozostały jak dotychczas bez efektu - prawdopodobnie ze względu na związane z nimi wysokie wymagania względem sprzętu i wynikające z nich wyższe ceny, które mogłyby przeciwdziałać dalszemu rozpowszechnianiu tych komputerów. Dla modulacji ADPCM istnieją, w ramach formatu CD-ROM XA, dwa różne poziomy jakości - poziom B i poziom C - bazujące na różnych współczynnikach kompresji. Poziomy te reprezentują zmiany w wartościach kolejnych próbek na 4 bitach , osiągają teoretycznie dynamikę 90 dB i dopuszczają zapis oraz przekaz mono i stereo. Poziom B może pracować z częstotliwością próbkowania od 37,8 kHZ do 17 kHz, poziom C natomiast - z częstotliwością od 18,9 kHz do 8,5 kHz. Poziom B dopuszcza kommpresję ze współczynnikiem 4, na poziomie osiągalny jest współczynnik kompresji równy 8.