Jeśli w komputerze mamy kilka dysków twardych, możemy je połączyć w jeden dysk dynamiczny o pojemności odpowiadającej wszystkim dyskom. W ten sposób poprawi się wydajność zapisu i odczytu danych. Operacja taka nie wymaga instalacji dodatkowego oprogramowania a jedynie wystarczy skorzystać z odpowiednich funkcji znajdujących się standardowo w systemie operacyjnym.System operacyjny Windows XP umożliwia przekonwertowanie wszystkich dysków na dynamiczne. Będziemy mogli tworzyć woluminy dyskowe jako odpowiedniki standardowych partycji.

Wszystkie operacje należy wykonywać z konta które posiada uprawnienia administratora. Aby utworzyć dysk dynamiczny uruchamiamy komputer i logujemy się na konto administratora. Następnie w starcie odnajdujemy mój komputer i wybieramy zarządzaj.Na ekranie pokaże nam się okno „Zarządzanie komputerem”. Z konsoli po lewej stronie wybieramy zarządzanie dyskami a wtedy zwartość prawej kolumny ulegnie zmianie.Ukazuje się oznaczenie dysków i ich pojemności.Dyski znajdujące się w komputerze są oznaczone jako podstawowe a te podłączone do USB wymienne. Wybieramy dyski i z menu kontekstowego klikamy „Konwertuj na dysk dynamiczny” . Wybieramy dyski, co najmniej dwa, i klikamy OK.Pokaże się ostrzeżenie, czytamy i klikamy Konwertuj. Następnie konieczny jest restart komputera. Po ponownym rozruchu otwieramy konsolę i sprawdzamy czy dyski sa oznaczone jako dynamiczne.