Jeśli w komputerze mamy kilka dysków twardych, możemy je połączyć w jeden dysk dynamiczny o pojemności odpowiadającej wszystkim dyskom. W ten sposób poprawi się wydajność zapisu i odczytu danych. Operacja taka nie wymaga instalacji dodatkowego oprogramowania a jedynie wystarczy skorzystać z odpowiednich funkcji znajdujących się standardowo w systemie operacyjnym.System operacyjny Windows XP umożliwia przekonwertowanie wszystkich dysków na dynamiczne. Będziemy mogli tworzyć woluminy dyskowe jako odpowiedniki standardowych partycji.

Konfiguruje się ją podobnie do routera, logujemy się poprzez przeglądarkę internetową do systemu i otrzymujemy w ten sposób panel do konfiguracji. W panelu tym zmieniamy takie ustawienia jak konfiguracja sieci, obrazu, monitoringu. Kamerka daje nam ciekawe możliwości monitoringu. Standardowo by coś wykryć musimy siedzieć i wpatrywać się w obraz. Ale nie z nasza nową kamerka ma ona liczne funkcje, które odwalą czarną robotę za nas. Możemy kamerę ustawić tak, że co jakiś czas robi ona zdjęcia i porównuje je ze sobą, jeśli wykryje jakieś aminy to nas o tym powiadomi.