tworząc Photoshopa programiści chcieli stworzyć program do obróbki map bitowych. Ale narzędzia z biegiem czasu rozrosły się i program ewoluował do takiej formy jaką mamy obecnie. Rozwinęły się także możliwości tego programu jeśli chodzi o tworzenie grafiki na potrzeby stron WWW. Program można zintegrować z wieloma innymi aplikacjami które odpowiedni zajmą się grafiką i wygenerują na jej podstawie stronę WWW. Jednak by w pełny w ten sposób stworzyć stronę internetową wymagana jest podstawowa znajomość języka HTML oraz CSS. Prace należy zacząć od wykonania odręcznego szkicu strony, prace z komputerem trzeba zacząć od przygotowania pliku o wymiarach 820 x 840px. Warto też od razu zapisać go pod nazwą index ponieważ jeśli w następnych krokach wygenerujemy kod html to automatycznie zostanie on zapisany do pliku o tej samej nazwie, natomiast z rozszerzeniem .hmtl, pozwoli to na automatyczne otwarcie pliku jako strony głównej. Pierwszym krokiem powinno być ustawienie linii pomocniczych czyli Rulers, musimy je ustawić zgodnie z naszym szkicem. Ułatwi to nam wprowadzanie kolejnych elementów. Nastęnie określamy kolory m.in. tła. W przypadku tekstu który będzie wyświetlany musimy go sformatować tak jak ma być sformatowany na stronie. Najbardziej popularnymi krojami czcionek na stronach WWW są Veradana oraz Tahoma, musimy też dobrać jej odpowiedni rozmiar, pamiętając by nie był on ani za duży ani za mały. Jeśli chcemy mieć identyczny rozmiar w przeglądarce i w photoshopie to musimy go określać za pomocą px. Podstawową rzeczą jest zdefiniowanie ustawień wyjściowych w ten sposób mamy wpływ na to w jaki sposób nasza strona Web jest formatowana przez program. Ukażą nam się dwie plansze, pierwsza z nich dotyczy formatowania i zapisu plików HTML. Strony najczęściej opierają się o tabelki lub arkusze stylów CSS. Posługując się aplikacją ImageReady określamy te parametry w części gdzie są odcięcia. Ukażą nam się kolejne plansze które odpowiadają za generowanie łącz w oparciu o mapy. Dzięki temu że od początku posługiwaliśmy się liniami pomocniczymi mamy teraz ułatwioną operację pocięcia szablonu. Musimy także określić parametry jakości i rodzaju grafiki. Jeśli na grafice znajdują się płynne gradienty i inne to najlepiej wybrać format JPG. Jeśli odcięcia natomiast mają jednolity obraz to najlepiej zapisać to w formacie GIF. Odpowiedni też dobieramy liczbę kolorów, na bieżąco możemy obserwować jakość zoptymalizowanej grafiki.

Najprostszym sposobem na komunikacje z osobą odwiedzającą nasza stronę www jest formularz. W pakietach PEARL znajduje się pakiet o nazwie QuickForm. Dzięki niemu możemy w bardzo szybki sposób zbudować formularze zarówno proste jak i bardziej skomplikowane. Aby zaznajomić się z możliwościami QuickForm stwórzmy prosty formularz. Kodowanie strony najlepiej ustawić na UTF-8. Mamy możliwość zastosowania wszechstronnej walidacji danych, możemy to zrobić po stronie klienta przed wysłaniem, jak i po stronie serwera gdy dane do niego dojdą. Wbudowane metody ułatwiają tworzenie walidacji. Możemy tworzyć własne funkcje i przypisywać je do dowolnych elementów formularzy. Sprawdźmy na przykładzie, załóżmy ze mamy dwa pola, pierwsze to użytkownik, drugie hasło. Walidacja ma sprawdzić czy zostały w te pola wpisane jakieś wartości. Następnie aplikacja ma sprawdzić czy wpisano poprawne dane. Użytkownik ma się składać z samych liter, hasło natomiast z samych liter i cyfr. W polu hasło musi się znaleźć minimum sześć znaków. Aby to uczynić należy przed wywołaniem validate() dodać reguły. Należy także określić komunikaty które się wyświetlą użytkownikowi gdy ten wpisze niewłaściwe dane lub za krótkie hasło. W QuickForm mamy też do dyspozycji filtry które w odróżnieniu od reguł pozwalają na modyfikację wprowadzonych przez użytkownika danych. Tej metody używa się często do wycięcia ze zmiennych niepotrzebnych znaków np. spacji. Kolejna możliwością jaką daje nam pakiet jest możliwość wstawiania wartości domyślnych, wtedy określone pola mogą przyjąć zadeklarowane przez nas wartości. Zerknijmy jeszcze w jaki sposób są przetwarzane dane jakie otrzymaliśmy od użytkownika. Najlepszą a zarazem najprostszym rozwiązaniem jest umieszczenie kodu który obrobi dane zaraz przed instrukcją warunkową. Gdy już nasz formularz jest gotowy to możemy się zająć jego wyglądem. Formularz domyślnie budowany jest na tabelach. Formularz możemy modyfikować używając kaskadowych arkuszy stylów. Możemy też pozbyć się wyświetlania w jednym skrypcie zarówno poleceń php jak i html. W tym celu możemy użyć szablonów SMARTY. Umożliwi to ograniczenie przeplatania się php z html. W ten sposób nasz formularz będzie bardziej elastyczny oraz uzyskamy możliwość buforowania strony www, co znacznie wpłynie na czas jaki jest potrzebny na wczytanie strony.

Według encyklopedii kolory to promieniowanie elektromagnetyczne o odpowiedniej długości i mieszczące się w przedziale od 350 do 700 nm. Promieniowanie to po dotarciu do oka jest zamieniane na impulsy mózgowe. Każdy kolor ma inną falę, te które mają poniżej 350nm są nazywane falami ultrafioletowymi (UV). Natomiast te które są wyższe od 700nm nazywamy podczerwonymi. Mówiąc o kolorach nie sposób nie wspomnieć o kole barw, jest to w pewnym sensie umowne pojecie, w kole czerwień i fiolet stykają się ze sobą. Teorię koła kolorów stosuje się w momencie tworzenia nowych kolorów oraz przy określaniu powiązań między kolorami.

Wysyłanie Emaili to dosyć stara metoda komunikacji w Internecie. Dlatego niektóre rozwiązania są bardzo stare i wydają się archaiczne. Żeby aż tak tego nie odczuwać można wybrać jakiś sympatyczny i nowoczesny program do obsługi emaili w Internecie. Thunderbird pochodzi z tej samej rodziny co Firefox. Fundacja Mozilla dba o swoje projekty i wcale nie jest powiedziane że w najbliższym czasie nie powtórzy Thunderbird sukcesu jaki odniósł Firefox. Szczególnie ostatnio wydana wersja tego klienta pocztowego została wyposażona w wiele ciekawych funkcji których do tej pory nie było.

DrupalJest to darmowe oprogramowanie rozpowszechniane na licencji GNU GPL. Możemy go zainstalować na bazie MySQL lub PostrageSQL. Jego budowa jest modułowa zatem można go dostosować do swoich potrzeb. System ten może być wykorzystywany do budowy dowolnej aplikacji CMS. Można na nim tworzyć małe strony takie jak wizytówki ale zaawansowane portale. Możemy zainstalować i uruchomić na naszej stronie blogi czy fora. Drupal podobnie jat TYPO3 posiada budowę umożliwiającą instalację wielu witryn. Oferuje on także wielo języczność i kategoryzację. Jego budowa jest zoptymalizowana pod kątem SEO.