Po wykonaniu tego polecenia powinniśmy dostać monit o błędzie, jeśli tak nie jest to mamy szansę uzyskać dostęp do konta administratora na tym komputerze. Jednym z narzędzi które mogą nam posłużyć do włamywania się na inne komputery jest PsTool. Po rozpakowaniu kopiujemy wybrane narzędzie do folderu system32. Jeśli komputer który atakujemy Ne jest dostatecznie chroniony to za pomocą tego programu zdobędziemy nazwy wszystkich użytkowników zalogowanych na danym hoście. Atak przeprowadzony w ten sposób nazywa się atakiem sesji zerowej. Dla obrony przed atakiem tego typu wystarczy instalacja aktualnego dodatku Service Pack do Windowsa XP. Z pomocą może też przyjść zapora systemowa połączona z programem antywirusowym. Ataki są dokonywane poprzez porty 137, 138, 139, 445 dlatego jeśli chcemy chronić komputer w sieci lokalnej to musimy za pomocą firewalla zamknąć te porty. Pamiętajmy że uzyskanie nazwy użytkownika to tylko część sukcesu, musimy jeszcze zdobyć jego hasło. Aby znaleźć zapisane hasła należy przeszukać komputer i wyodrębnić pliki o rozszerzeniach .pwd .ped .psr .psx .db. Następnie pliki te należy otworzyć za pomocą programu który je odszyfruje, jednym z nich jest WINHEX